Pracownia analiz przestrzennych i środowiskowych EkoLogika. Opracowania środowiskowe, planowanie przestrzenne, mapy tematyczne, GIS